לתכן מבנה המיסעות חשיבות עיקרית להצלחת הפרויקט, הן מבחינה מעשית והן מבחינה כלכלית. חברת אגסי רימון, המורכבת מאנשי מקצוע בעלי ניסיון רב שנים והתמחות בתחום תכן מבנה מיסעות מסוגים שונים, עוסקת בתכן מבנה מיסעות חדשות לכבישים, נמלים ורכבות, כולל כתיבת מפרטים והנחיות לביצוע. כמו כן מלווה חברת אגסי רימון את הביצוע מבחינה הנדסית וכל הדרוש על מנת לאפשר למזמין לקבל מוצר סופי שישרת אותו על פי דרישותיו התכנוניות, לאורך השנים. 

חברת אגסי רימון עושה מאמץ לפגיעה מינימלית בקיים, תוך שימוש מסיבי בבדיקות לא הרסניות
NDT (Non Destructive Testing) , ואימות הממצאים בבדיקות הרסניות מצומצמות ככל הניתן. בהתבסס על חקירה גיאו הנדסית וממצאיה, מבוצעת הערכה מבנית ותפקודית של מסעות גמישות (אספלט) וקשיחות (בטון), ובהמשך לכך תכנון פתרונות שיקום מתאימים. בהתבסס על תוצאות הבדיקות, ניתנות המלצות מעשיות לתכנון ביצוע ויישום של פתרונות הנדסיים בתחום הסלילה.

בנוסף, חברת אגסי רימון נותנת יעוץ הנדסי לארגונים יזמיים ומבצעים, בתחום ההערכה ההנדסית, של מבני כבישים ומיסעות. למהנדסי החברה הכלים להערכה מחודשת של המבנה אשר משקללת את המידע ההנדסי עם הערכים הכלכליים הישימים ליזם ולמבצע בפרויקט.

הערכה מבנית במהלך תקופת הביצוע מאפשרת ליזם לבחון בזמן אמת את תכן מבנה המיסעה ביחס לאיכות חומרי הסלילה בפועל. הערכה כזו יכולה לגרור שינוי במבנה המיסעה (הגדלה או הקטנה כתלות באיכות חומרי הסלילה) ביחס לתכנון. 

הערכה מבנית לאחר השלמת הביצוע או לאחר תקופת שירות מסוימת, מאפשרת לחזות את אורך חייה של המיסעה, ולאמוד את הנדרש מבחינת האחזקה ו/או שיקום, על מנת לקיים את המיסעה לתקופה נדרשת. 

סגירת תפריט