חברת אגסי רימון מובילה מתמחה ומשולבת בתחום הייעוץ הגיאוטכני למבני ציבור, מתחמים ציבוריים ומוניציפליים, מבני מסחר, מרכזים מסחריים, מבני תעשייה, מפעלים, מרכזים לוגיסטיים וכיו"ב.

רשימת מזמיני העבודה בתחום הציבורי כוללת את רובן המכריע של העיריות, הרשויות המקומיות והחברות הכלכליות המובילות והפעילות בארץ וכן יזמים וקבלנים המתמחים בתחום הבנייה הציבורית (בתי ספר, גני ילדים, מבני תרבות, מבנים עירוניים וכיו"ב).
התחום הציבורי משולב עם הידע המצטבר הקיים אצלנו ויכולותינו האחרות בתחום פיתוח השטח והתשתיות, כבר בשלב התב"ע, פיתוח מתחמים אורבניים חדשים, שדרוג מתחמים אורבניים, התחדשות עירונית או עבודות שימור מבנים ומתחמים, שדרוג ופיתוח תשתיות.

רשימת העבודות בתחום המסחר והתעשייה כוללת עבודות בפרויקטים המסחריים מגוונים, מתחמי משרדים ומסחר, מתחמים משולבים וכן מבני תעשייה מרכזים לוגיסטיים וכיו"ב.

הייעוץ הגיאוטכני בתחום המסחרי תעשייתי משתלב עם הידע ויכולותינו האחרות בתחומי פיתוח השטח ותכן מבנה מסעות, שילוב של יכולות וידע אשר לעיתים הנו משמעותי ביותר לטובת הצלחת הפרוייקט והשימושים הרלוונטיים, בייחוד בפרויקטים המאופיינים בתנועה יוצאת ונכנסת, בתעשייה במסחר וכמובן במרכזים לוגיסטיים לסוגיהם.

בית ספר לחינוך מיוחד - אשל הנשיא

טכנו פארק - חולון

בית טריגו - משרדים - הרצליה

מרכז לוגיסטי - בלדי - תימורים

מתחם סיטי - עיריית גבעתיים

מבנה תעשייה אורדילן - גן יבנה

סגירת תפריט