במסגרת סקר הקרקע מבוצעים קידוחי ניסיון בקטרים 8-15 ס"מ ולעומקים משתנים (תלוי באופי הפרוייקט).

קידוחי הניסיון מאוד חשובים לתהליך הוצאת דוח הביסוס והוא כולל איסוף נתונים על סוג וטיב הקרקע.

המדגמים מהקידוחים נשלחים בדרך כלל למעבדה בליווי צמוד של גיאולוג (מפקח הקידוח).

על סמך קידוחי הניסיון קובע יועץ הקרקע את סוג הביסוס הנדרש (פלטות, כלונסאות).

שם נוסף לקידוחי ניסיון הינו "קידוחי אוגר" (Augers)- קידוחים אלה מוגבלים לקרקעות קוהזיביות לא מתמוטטות

ולעומקים רדודים. לעומקים גדולים יותר משתמשים בדרך כלל בצינור מגן "Casing" גם מתחת למפלס מי תהום

או בתמיסת "סלרי" (בנטונייט).

באיזורים בעלי גישה קשה יותר ניתן להשתמש בקידוחים ידניים או באמצעות מיני מחפרון.

בקרקעות סלעיות לא ניתן לקדוח באמצעות מקדחי "אוגר" ומשתמשים בקידוחי גלעין במקטעים של 1.5 מ' לבחינת

מצב הסלע.

חשוב מאוד לקחת לביצוע קבלני קידוחים המתמחים בביצוע קידוחי ניסיון המבצעים גם בנוסף לקידוחים בדיקה

להחדרה תקנית (SPT).

סגירת תפריט