סקר קרקע הינו שלב מקדים להכנת אנליזות ודוחות לפרוייקטים הנדסיים הכולל איסוף נתונים לקביעת סוג וטיב הקרקע. סקר הקרקע מבוצע בשלב מוקדם של הפרוייקט והוא כולל:

בדיקות שדה שכוללות :

 • קידוחי ניסיון
 • בורות ניסיון
 • גילוי יסודות ואפיונם ההנדסי
 • בדיקות החדרה תקנית (SPT)
 • פרסיומטר
 • מפלסי מים
 • דקר דרום אפריקאי (DCP)
 • חדירת מים וכו'

בדיקות מעבדה לקביעת פרמטרים ואפיון הקרקע כולל :

 • בדיקות חוזק
 • התנגדות חשמלית
 • קורוזיביות של הקרקע
 • שיעור לחץ ותפיחה
 • קונסולידציה
 • גזירה מרחבית
 • גזירה ישירה וכו'
סגירת תפריט